RoHS certifikat Evropske unije

kratek uvod

RoHS je obvezen standard, ki ga določa zakonodaja Evropske unije, njegov polni naslov pa je direktiva o nevarnih snoveh, ki omejuje uporabo nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Standard se uradno izvaja od 1. julija 2006. Uporablja se predvsem za urejajo materialne in procesne standarde električnih in elektronskih izdelkov, da bi bili bolj naklonjeni zdravju ljudi in varovanju okolja. Cilj standarda je izločiti svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom, polibromirane bifenile in polibromirane difeniletre iz električnih in elektronskih izdelkov.

core_icons8